Kontakt
  • prim. MUDr. Hana Bučková Ph.D.
  • MUDr. Jana Drochytková
  • (MUDr. Jana Kýrová)

Ordinační hodiny:
pondělí 8.00–12.00 a 13.30–15.00

Místo:
Kožní ordinace:
budova C, přízemí vlevo
FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9

Objednání:
telefonicky ve všední den mezi 7.00–8.00

Kontakt:
532 234 533 nebo 536

buckova.hana@fnbrno.cz

Dermatolog

Prim. MUDr. Hana Bučková Ph.D.

 

MUDr. Jana Drochytková

Ing. MUDr. Jana Kýrová, Ph.D. 
(nyní na mateřské dovolené)


Dermatolog  v EB centru koordinuje práci mezioborového týmu, který pečuje o pacienty od novorozeneckého věku i dospělé. U pacientů s Epidermolysis bullosa congenita (EB) jde převážně o  ambulantní péči. Pacienti jsou zváni na kontroly podle závažnosti postižení. Dermatolog sleduje vývoj onemocnění , odebírá vzorek kůže k histologickému vyšetření, úzce spolupracuje s histopatologem a molekulárním genetikem při stanovování typu EB, komunikuje s  rodinou pacienta, koordinuje vyšetření pacientů u jednotlivých specialistů , sleduje  nové diagnostické a léčebné trendy, které se stále vyvíjejí. Jeho úkolem je sledovat i novinky v ošetřovací technice, řídí léčebné postupy u pacientů s cílem oddálit trvalé následky onemocnění. Důležitá je i komunikace s jinými EB centry  na světě. Veškeré údaje o pacientovi dermatolog přesně zaznamenává a vytváří tak  registr pacientů s EB v České republice.Ve spolupráci s DebRA ČR  dermatolog organizuje klinické dny pro pacienty s EB. Formou odborných přednášek informuje lékařskou veřejnost o aktuálních poznatcích o Epidermolysis bullosa congenita i  o komplexní  péči v EB centru, které plní funkci diagnostickou, léčebnou a poradenskou.  

Onemocnění EB
Specialisté EB Centra