Dětský hematolog

MUDr. Světlana Köhlerová

Hematolog v EB Centru koordinuje diagnostiku a léčbu anemií, poruchy hemostazy.
Nejčastějším problémem u pacientů EB je anemie, která vzniká v důsledku malnutrice a malabsorpce, chronických krevních ztrát a chronických zánětů v rámci základního onemocnění.

Dalším závažnějším problémem je i porucha koagulačních faktorů s rizikem opakovaného krvácení a v těžších případech EB i riziko trombotických komplikací v důsledku nižších hladin AT III , Proteinu C a Proteinu S. Hematolog spolupracuje zejména s dermatologem , pediatrem a plastickým chirurgem a zajišťuje ev. substituci krevních derivátů a transfuzních přípravků.

Onemocnění EB
Specialisté EB Centra