Kontakt
  • Mgr. Klára Dvořáková

Místo: Kontaktní místnost DEBRA ČR, FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9

Kontaktní hodiny: každé pondělí od 9:00 do 13:00 (po předchozí domluvě)

Další místo: Soukromá psychologická ambulance, Františkánská 6, Brno, 2. patro

Kontaktní hodiny: dle předchozí domluvy

Objednání: na obě místa nutné předem telefonicky nebo e-mailem

Kontakt:

731 442 267

klara.dvorakova@debra-cz.org 

Psycholog

 

       Mgr. Klára Dvořáková

Psycholog zajišťuje péči o pacienty s EB a jejich rodiny po psychické stránce, která se výrazně spolupodílí na celkovém stavu pacienta.

 

Péče je poskytována formou psychologického poradenství (hledání optimálního způsobu, jak zvládnout obtíže, které se v průběhu života dítěte objevily – jak si poradit s určitou situací, jak s dítětem hovořit o jeho nemoci, v případě neobvyklého chování dítěte, atd.) nebo psychoterapie (působení na prožívání či chování prostřednictvím rozhovoru založeným na důvěře, otevřenosti a individuální aktivitě).

Častými tématy jsou: potíže ve škole/školce, potíže s vylučováním, osamostatňování od rodičů, únava nebo nechuť k léčebné péči, vztahy, …

       

 

 

Onemocnění EB
Specialisté EB Centra