Oční lékař

MUDr. Martin Lokaj

Péče oftalmologa o pacienty s epidermolysis bullosa:

Onemocnění epidermolysis bullosa může způsobit oční léze na víčkách, spojivkách i rohovce. Zánět na víčkách může vést k lagoftalmu, při kterém potom snadno vzniká expoziční keratitida. Při postižení spojivek někdy dochází ke srůstům ve spojivkovém fornixu a vzniku symblefar. Postižení rohovek a vznik erozí je bolestivé, po zhojení vznikají jizvy rohovky, které mohou zhoršovat vidění.

Úkolem oftalmologa je u větších dětí vyšetření visu a určení případné refrakční vady, která nemusí souviset s celkovým onemocněním. Sleduje spravné postavení víček, případné zánětlivé změny na spojivce, erose rohovky, dostatek slz.
V léčbě se používají lubrikancia (na zvlhčování "suchých očí", event. předcházení komplikací při nedovírání víček), lokální antibiotika, nesteroidní i steroidní oční kapky. Při srůstech ve spojivkovém vaku, které mohou deformovat víčko, je někdy nutná chirurgická rekonstrukce spojivkového fornixu ve spolupráci s očním plastickým chirurgem. Nutné jsou pravidelné kontroly na oční ambulanci. 

Onemocnění EB
Specialisté EB Centra