Rehabilitační lékař

Prim. MUDr. Radek Brauner

Úkolem rehabilitačního lékaře v EB centru je posuzování motoriky pacientů s EB. Provádí goniometrické vyšetření kloubní hybnosti se zvláštním zaměřením na drobné klouby ruky. Kromě rozsahu hybnosti sleduje i funkční schopnosti rukou. Všímá si vznikajících kontraktur, a indikuje preventivní opatření bránící jejich vzniku. Navrhuje krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační program s cílem zlepšení  celkové tělesné kondice, korekce vadného držení těla, zvýšení vitální kapacity plic a stimulace jemné i hrubé motoriky.

   Nepřehlíží ani psychologické aspekty rehabilitace, pro kterou je třeba získat dětského pacienta i jeho rodiče. Rehabilitovat je třeba nejen v odborném zařízení pod vedením fyzioterapeutů, ale rozhodující je každodenní rehabilitace domácí. Vlastní rehabilitace nejen zlepšuje celkový stav dítěte, ale vede k aktivnímu přístupu k nemoci a zvyšuje pacientovo sebevědomí a sebedůvěru.

   Značný význam rehabilitace je v oblasti preventivní. Rehabilitačními postupy se ovlivňují nejen stavy bezprostředně související se základním onemocněním / např. jemná motorika ruky/, ale i obecné zdravotní problémy v dětském věku / slabá kondice, vadné držení těla…/.

   Do kompetence rehabilitačního lékaře spadá i předpis vhodných rehabilitačních pomůcek, poradenství v oblasti volnočasových aktivit apod.

   Nezbytná je spolupráce s ostatními odborníky v EB týmu a vzájemná koordinace činností.

Žádoucí je také spolupráce s ostatními rehabilitačními lékaři, kteří přicházejí do styku s pacienty s EB. K všeobecné informovanosti o rehabilitačních postupech při léčení dětí s EB přispívá publikační, přednášková a osvětová činnost.

Onemocnění EB
Specialisté EB Centra