Kontakt

Seminář v multioborové spolupráci

Dne 4.10. se v Sanatoriu v Klimkovicích uskutečnil mezioborový seminář na téma vzácná onemocnění. O nemoci motýlích křídel hovořila prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph. D., jejíž parketou je genetika a dále promluvily Anita Gaillyová a Mgr. Michaela Halbrštátová z pacientské organizace DEBRA ČR.

Kromě nemoci motýlích křídel se hovořilo i o dalších vzácných chorobách jako je mukopolysacharidóza, cystická fibróza, Prader - Willy syndrom, Angelmanův syndrom a Westův syndrom. 
Setkání bylo velmi příjemné a obohacující. Kromě medicínských témat se řešilo i inkluzivní vzdělávání.

Onemocnění EB
Specialisté EB Centra