Anesteziolog a algeziolog

MUDr. Dagmar Krejčí

Anestesiolog doporučuje pacientům vhodné lékové formy k tlumení bolesti při ošetřování ran v domácí péči a u zákroků v nemocnici. Na webových stránkách EB Centra jsou uvedena pravidla šetrné celkové narkózy u pacientů s EB. Velký důraz je kladen na léčbu akutní (pooperační) i chronické bolesti spojené s tímto onemocněním. Chronická bolest vyžaduje navíc komplexní lékařský přístup. Celkovému obrazu dominuje změna chování nemocného, který je depresivní, podrážděný, unavený, zesláblý a může se cítit chronickým invalidou. Velmi často se jedná o výsledek složitého procesu transformace právě původní neléčené nociceptivní bolesti do „bolesti nenociceptivní“, která spočívá v kognitivním zpracování pocitu bolesti a jeho afektivně motivačních důsledcích.

Onemocnění EB
Specialisté EB Centra