Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

GDPR - Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání aktualit

1. Udělujete tímto souhlas charitativní organizaci DEBRA ČR, z.ú., se sídlem Černopolní 212/9, 613 00 Brno. IČ: 26666952, zapsána v Obchodním rejstříku: vedená Krajským soudem v Brně, oddíl U, vložka 40 (dále jen „organizace“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: E-mailová adresa

2. E-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:
zasílání aktualit z www.ebcentrum.cz maximálně 1x za 14 dní

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu: [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|99|101|92|109|91|41|95|113] nebo telefonicky.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno organizací, osobní údaje však pro organizaci mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
- Poskytovatel softwaru ViaAurea, s.r.o.
- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

NahoruNahoru
close
Loading...