Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

O hledání chyby v genech

EB je dědičné onemocnění, které je způsobeno jednou nebo dvěma chybami v genech. Poznat přesnou příčinu nemoci je pro každého pacienta a jeho rodinu velmi důležité. Nejlépe tuto příčinu odhalí molekulárně genetické vyšetření. Toto vyšetření však nebylo ještě před nedávnem vůbec možné. Dnes je jakousi samozřejmostí. Ale za touto samozřejmostí stojí spousta práce vědců, molekulárních biologů, lékařů... a taky důležitá spolupráce pacientů a jejich rodin. Ani přes velký posun se stále nejedná o vyšetření jednoduché ani levné. Jsme proto velmi rádi, že naše EB Centrum poskytuje komplexní péči pro pacienty včetně molekulárně genetické analýzy a genetického poradenství.

V současné době je s EB spojováno 18 genů. Díky obrovskému rozvoji molekulární biologie a genetiky ve 20. a 21. století je genetická diagnostika nejen dostupná našim pacientům, ale i rychlá. Genetické vyšetření nemá význam pouze pro samotného pacienta, u kterého zjistí příčinu nemoci, neméně významné je vyšetření pro příbuzné EB pacienta. Genetické vyšetření odhalí mezi příbuznými pacienta zdravé přenašeče dispozice pro EB, využívá se pro prenatální vyšetření nebo preimplantační testování embryí po umělém oplodnění v rodinách, kde je riziko opakování EB u potomků 25 nebo 50 %. Před několika málo lety to však tak samozřejmé nebylo.

genetika

První možnosti DNA diagnostiky v medicíně jsme u některých dědičných onemocnění ve FN Brno začali využívat v 90. letech 20. století. Molekulárně genetická diagnostika EB se ve Fakultní nemocnici Brno na pracovišti Centrum molekulární biologie a genové terapie provádí od roku 2005. Do té doby bylo možné využívat pro tato vyšetření pouze spolupráci se zahraničními pracovišti.

Od roku 2005 do roku 2014 byla molekulárně genetická diagnostika založena na tzv. klasické sekvenční analýze. Každý gen se „prohledával“ samostatně, kousek po kousku.
Prvními geny, které byly v naší nemocnici analyzovány byly geny spojené s EB simplex - KRT5, KRT14 a gen spojovaný s dystrofickou formou EBgen COL7A1. V té době se jednalo o velmi drahé vyšetření. Cena vyšetření se pohybovala kolem 10 000 Kč pro geny KRT5 a KRT14, u genu COL7A1 byla cena asi 70 000 Kč. Výsledek takového molekulárně genetického vyšetření jsme v této době získali z laboratoří za několik měsíců i let.

Junkční formu EB jsme v této době vyšetřovali ve spolupráci s EB Haus v Salzburgu v Rakousku. Úhradu těchto vyšetření jsme museli pro každého pacienta a jeho rodiče domlouvat s revizními lékaři zdravotních pojišťoven. Cena vyšetření se rovněž pohybovala v několika desítkách tisíc korun za analýzu jednotlivých genů.

V roce 2014 byly v laboratoři Centrum molekulární biologie a genové terapie (CMBGT) ve FN Brno v souvislosti s molekulárně genetickou diagnostikou dědičných kožních onemocnění, tzv. genodermatóz, zavedeny techniky masivní paralelní sekvenace (MPS). Tento metodický přístup umožňuje paralelní analýzu všech genů popsaných ve spojení s EB. Metoda označovaná někdy jako sekvenování nové generace (NGS - new generation sequencing) samozřejmě vyžadovala nové vybavení laboratoře moderními přístroji. Cena těchto analyzátorů je vysoká, ale vyšetření jednotlivého pacienta se využitím nových technologií výrazně zrychlilo, zpřesnilo, a i cena vyšetření se postupně snížila. Vyšetřením metodou masivní paralelní sekvenace může být současně vyšetřováno několik desítek pacientů, u kterých je současně analyzováno několik desítek genů.

Vyšetření metodou MPS je EB pacientům v ČR hrazeno zdravotními pojišťovnami. Cena se dnes pohybuje kolem 30 000 Kč pro prvního EB pacienta v rodině. Nejpozději do 2 měsíců, ale obvykle i dříve, známe výsledek. Analyzováno je současně všech s EB spojených 18 genů. Tato metoda umožnila, že v podstatě všichni EB pacienti v ČR znají molekulární příčinu své nemoci.

Jakmile je vyšetřen EB pacient, doporučujeme vždy vyšetření zjištěných genetických chyb (patogenních sekvenčních varant v genu) rodičům a sourozencům pacienta, případně dalším příbuzným. Takové vyšetření už využívá jiných metod – cílené vyšetření familiární genetické varianty. Tato analýza známé genetické varianty je méně nákladná, cena se pohybuje obvykle do 3 000 Kč. Výsledek takového vyšetření je k dispozici obvykle do 2 až 3 týdnů. Vyšetření pro rodinné příslušníky je rovněž hrazeno ze zdravotního pojištění. Nákladnější je analýza celého genu, které doporučujeme např. partnerům od známého přenašeče dispozice pro EB. I tato vyšetření jsou pro riziko opakování EB hrazena ze zdravotního pojištění.

Pokud se EB v rodině nevyskytla, mohou dnes lidé DNA analýzu všech genů spojených s EB využít za vlastní úhradu (případně i jiná preventivní genetická vyšetření). Vyšetření všech 18 genů spojených s EB je možné za cenu cca 30 000 Kč.

I když cena genetických vyšetření není zanedbatelná, přináší rodinám s EB pacientem možnost snížit riziko opakovaného výskytu nemoci v rodině. Postup genetického vyšetření rodinných příslušníků vám vždy doporučuje klinický genetik EB Centra. Jsme rádi, pokud rodiny tato preventivní vyšetření včas využívají, před plánováním těhotenství.

(Doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc., MUDr. Renata Gailllyová, Ph. D.)

Vyhledávejte v aktualitách

NahoruNahoru
close
Loading...