Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

Ocenění Osobnost filantropie pro MUDr. Hanu Bučkovou, Ph. D.

Informace, léčbu, terapii, porozumění. To vše lidé s nemocí motýlích křídel potřebují. Nic z toho neměli, dokud se před dvaceti lety nerozhodla věci změnit MUDr. Hana Bučková, Ph. D. Díky její píli a nesmírné obětavosti dostávají dnes pacienti s nemocí motýlích křídel v České republice péči na jedné z nejvyšších úrovní v Evropě.
Za svou mnohaletou vynikající práci, nesmírné nasazení a lidský přístup byla paní primářka Bučková oceněna Fórem dárců jako Osobnost filantropie 2020. Spolu s ní byl oceněn i Zdeněk Svěrák za dlouhodobou inspirativní pomoc vozíčkářům a významný přínos ke komunikaci tématu lidí s handicapem.    

Buckova_osobnost_filantropie

MUDr. Hana Bučková, Ph. D. desítky let vedla Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno, dlouhodobě se specializuje na vrozené, dědičné kožní choroby.

V roce 1996 založila a vede Sekci dětské dermatologie ČDS ČLS JEP, o pět let později EB Centrum při FN Brno, mezioborový tým specialistů pro děti a dospělé pacienty s EB, iniciovala založení pacientské organizace DEBRA ČR, v roce 2011 byla zakládajícím členem EB-Clinet, mezinárodního sdružení klinických expertů na EB. Zlepšila medicínskou péči o pacienty se vzácnými kožními chorobami. Pod jejím vedením bylo DKO PEK v roce 2016 přijato do šesti podskupin Evropské sítě pro vzácná kožní onemocnění (ERN-Skin).

Vyhledávejte v aktualitách

NahoruNahoru
close
Loading...