Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

Psychologická péče pro pacienty s EB a jejich rodiny

Odborné služby pro pacienty s nemocí motýlích křídel a jejich rodiny jsou opět kompletní. Do týmu přibyl psycholog Mgr. Jakub Kozák.

Pan Mgr. Kozák k péči o pacienty s nemocí motýlích křídel a jejich rodiny dodává:
"Psychologická péče je poskytovaná pacientům s EB i jejich rodinným příslušníkům, blízkým osobám. Považujeme za vhodné kontakt s psychologem navázat již od začátku péče o nemocné dítě, i když nemusí být pociťovaná potřeba rodičů nějak naléhavá. Psychologická péče je směřována k tomu, aby byly projevy onemocnění v každodenním životě co nejklidněji akceptovány, postupně byly přijaty potřebné léčebné postupy a jejich proměny.  Může být také podpůrným prostředkem zvládnutí potíží při příjmu potravy pacientem, také v nejistotách ve výchovném přístupu rodičů k nemocnému dítěti. Při změnách v rodinném uspořádání může psychologická péče napomoci reflexi promítání změn do prožívání pacienta a mimo jiné i do volby nového pomáhajícího blízkého v ošetřování nemocného. V některých případech je důležité nemocného nebo jeho rodinu podpořit v získávání a udržování sociálních vazeb, případně v začlenění nemocného do přirozených kolektivů (například ve školách). Více pozornosti a naslouchání v určitých obdobích mohou potřebovat také sourozenci nemocných, kterým chceme být také k dispozici. Nemalým dílem by psychologická péče mohla přispívat dobrému průběhu tranzice péče i ke kvalitní paliativní a pozůstalostní péči."

 
Pacient s EB i jeho příbuzní mohou využívat psychologické péče formou osobního kontaktu s psychologem, mohou v naléhavějších případech využít možnosti telefonické konzultace i konzultace prostřednictvím online videohovoru.

Kontakt:
[obfuscate_1_|100|92|103|108|90|45|107|105|117|91|102|60|91|93|97|114|91|41|93|117] nebo 604 458 746

 

Vyhledávejte v aktualitách

NahoruNahoru
close
Loading...