Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

Chirurg pro dětské pacienty

Kdy navštěvovat chirurga pro dětské pacienty?

Dětská chirurgie je obor, který se zabývá komplexní péčí o chirurgicky nemocného v dětském věku. Spadá sem i péče o dětské pacienty s nemocí motýlích křídel, kterým je indikováno zavedení perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) dětským gastroenterologem. Jedná se o speciální typ podávání stravy, ke kterému se dětský gastroenterolog u pacientů s EB uchyluje tehdy, je-li to nezbytně nutné. Speciální strava se podává přes hadičku, která je do žaludku zavedena skrz břišní stěnu. Zavedení PEG provádí v Dětské nemocnici FN Brno dětský chirurg. Do PEG je možné aplikovat denní potřebnou dávku enterální výživy a tekutin. Rozhodnutí pro PEG závisí na nutričním stavu pacienta a jeho schopnosti nebo neschopnosti přijímat běžnou stravu v adekvátním množství. V případě, že má tedy dětský pacient zaveden PEG, navštěvuje kromě dětského gastroenterologa i ambulanci dětského chirurga.

 

Kontakty

prim. MUDr. Jiří Tůma, CSc.

Chirurgická ambulance

Ordinační hodiny:
čtvrtek 8.00 - 12.00

Místo:
ambulance KDCHOT
budova G 1. NP, ambulance č.1
FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9

Objednání:
532 234 363

NahoruNahoru
close
Loading...