Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

Gastroenterolog pro dospělé

Proč mají dospělí pacienti s EB navštěvovat gastroenterologa?

V gastroenterologické a nutriční poradně jsou pacienti vyšetřeni zejména v případě obtížného polykání, podvýživy a váhového úbytku.

Základním antropometrickým a biochemickým vyšetřením je stanovena závažnost malnutrice a její průvodní projevy (anemie, osteoporóza, ovlivnění růstu). V indikovaných případech je provedena pasáž jícnem s následnou konzultací intervenčního radiologa stran možnosti dilatace.

Z nutričních intervencí je nejčastěji indikována doplňková enterální výživa formou sippingu, při závažných jícnových stenózách pak úplná enterální výživy popíjením. K dilataci jícnu jsou pacienti hospitalizováni na standardních lůžkách Interní gastroenterologické klinice, při potřebě úplné parenterální výživy nebo k observaci po anestezii na metabolické JIP. V indikovaných případech lze provést výživnou gastrostomii či jejunostomii.

NahoruNahoru
close
Loading...