Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

Rehabilitační lékař

Proč navštěvovat rehabilitačního lékaře?

Úkolem rehabilitačního lékaře v EB centru je posuzování motoriky pacientů s EB. Provádí goniometrické vyšetření kloubní hybnosti se zvláštním zaměřením na drobné klouby ruky. Kromě rozsahu hybnosti sleduje i funkční schopnosti rukou. Všímá si vznikajících kontraktur, a indikuje preventivní opatření bránící jejich vzniku. Navrhuje krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační program s cílem zlepšení  celkové tělesné kondice, korekce vadného držení těla, zvýšení vitální kapacity plic a stimulace jemné i hrubé motoriky.

Nepřehlíží ani psychologické aspekty rehabilitace, pro kterou je třeba získat dětského pacienta i jeho rodiče. Rehabilitovat je třeba nejen v odborném zařízení pod vedením fyzioterapeutů, ale rozhodující je každodenní rehabilitace domácí. Vlastní rehabilitace nejen zlepšuje celkový stav dítěte, ale vede k aktivnímu přístupu k nemoci a zvyšuje pacientovo sebevědomí a sebedůvěru.

Značný význam rehabilitace je v oblasti preventivní. Rehabilitačními postupy se ovlivňují nejen stavy bezprostředně související se základním onemocněním / např. jemná motorika ruky/, ale i obecné zdravotní problémy v dětském věku / slabá kondice, vadné držení těla…/.

Do kompetence rehabilitačního lékaře spadá i předpis vhodných rehabilitačních pomůcek, poradenství v oblasti volnočasových aktivit apod.

Nezbytná je spolupráce s ostatními odborníky v EB týmu a vzájemná koordinace činností.

Žádoucí je také spolupráce s ostatními rehabilitačními lékaři, kteří přicházejí do styku s pacienty s EB. K všeobecné informovanosti o rehabilitaci.

Kontakty

prim. MUDr. Radek BRAUNER
MUDr. Daria FIALOVÁ
MUDr. Stanislav JURÁNEK
MUDr. Petra MICHÁLKOVÁ

Ambulance rehabilitace

Ordinační hodiny: 
pondělí–pátek 7.30–14.30

Místo:
ambulance v rámci Dětského rehabilitačního oddělení
FN Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 9

Objednání:
není třeba

Kontakt na lékaře:
532 234 239
Brauner. [obfuscate_1_|76|92|96|92|99|63|102|104|93|108|105|107|37|91|121] 

NahoruNahoru
close
Loading...