Nákupní košík
Celkem: 0 Kč

Fyzioterapeut

Foto z praxe

Proč navštěvovat fyzioterapeuta?

Role fyzioterapeuta v EB centru spočívá v realizaci krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu u nemocných dětí, v edukaci a motivaci pacientů i rodičů a v poskytování konzultačních služeb pro fyzioterapeuty spádových rehabilitačních zařízení. Nezbytná je i publikace získaných zkušeností v odborném tisku, a taktéž přednášková činnost na konferencích.

Fyzioterapii u dětí s EB lze rozdělit na dvě základní složky - preventivní a léčebnou. Preventivní část zahrnuje předcházení následků nemoci, motorické retardace, flekčním kontrakturám, srůstu prstům na horních a dolních končetinách, vzniku vadného držení těla, nesprávného pohybového stereotypu, snížení vitální kapacity plic a s tím spojeného rizika vzniku respiračních infekcí atd.

Léčebná složka fyzioterapie spočívá v nápravě a mírnění trvalých následků nemoci. Po plastických operacích usilujeme o co nejvčasnější zahájení rehabilitace. Již druhý den po zákroku začínáme s uvolňováním a následně s posilováním, tak abychom zabránili vzniku kontraktur.

Z rehabilitačních postupů využívaných při léčbě dětí s EB lze jmenovat postizometrickou relaxaci, měkké a mobilizační techniky, díky nimž dochází velmi šetrným způsobem k uvolňování kůže, podkoží a zkrácených svalových skupin. Těmito technikami se snažíme zabránit vziku flekčních kontraktur a srůstu prstů.

Míčkování často používáme po chirurgickém odseparování srostlých prstů. Nácvikem jemné motoriky a ergoterapií ovlivňujeme pohyblivost prstů, svalovou sílu a soběstačnost. 

Freemannova metoda, posturomed a labilní plochy slouží k nácviku stability a správných pohybových stereotypů. Respirační fyzioterapií zajišťujeme prevenci proti respiračním infekcím a zlepšení funkce dýchání, které může u dětí s EB činit potíže. Cviky mimického svalstva, artikulační cvičení se zaměřením na rty, jazyk, měkké a tvrdé patro cvičíme z důvodu sklonu přirůstání jazyka ke spodině dutiny ústní a zvýšené salivace. Cílem cviků na uvolnění žvýkacích svalů a jazylky je zlepšení polykání. Relaxačním cvičením se snažíme navodit psychickou pohodu pacienta.

Fyzioterapie u dětských pacientů s EB je v zásadě stejná, jako u běžných pacientů, jen se šetrnějším přístupem. Důležité je dbát na ošetřování expandovaných ložisek a na preventivní opatření, která se týkají oblečení obuvi a jídla. Děti je vhodné vést k aktivní účasti na ošetřování kůže, zavazování ložisek a předcházení poranění. Dětem s EB je potřeba umožnit normální zapojení do společnosti. 

NahoruNahoru
close
Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím